Στο Πρόγραμμα γίνεται επιγραμματική αναφορά στο περιεχόμενο και των τεσσάρων Θεματικών Ενοτήτων με τρόπο που να προσφέρεται μια σφαιρική κάλυψη όλων των πτυχών Επαγγελματικής Κουλτούρας.