Στο πρόγραμμα παρουσιάζεται η διάδοση της ψηφιακής τεχνολογίας και οι νέες δυνατότητες που προσφέρει στην καθημερινότητά μας και σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες.
Παρουσιάζονται, μέσω παραδειγμάτων, πρόσφατες εξελίξεις της Ψηφιακής Τεχνολογίας όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Cloud Computing.
Αναλύονται οι διαστάσεις Ψηφιακού Πλαισίου Δεξιοτήτων (Digital Competency Framework) και οι εφαρμογές τους.
Σκιαγραφούνται μελλοντικά επαγγέλματα στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας και παρουσιάζονται περαιτέρω ευκαιρίες κατάρτισης.

Εικόνα μαθήματος Ψηφιακές Δεξιότητες (εικονική τάξη)
Ψηφιακές Δεξιότητες
Το κλειδί για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και για αύξηση της παραγωγικότητας.
Εικόνα μαθήματος Ψηφιακές Δεξιότητες (δια ζώσης)
Ψηφιακές Δεξιότητες
Το κλειδί για περισσότερες ευκαιρίες απασχόλησης και για αύξηση της παραγωγικότητας.